Mô hình 3D nhựa thông - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm) Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm)


Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm) Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm)


Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm) Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm)


Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm) Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm)


Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm) Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm)


Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm) Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm)


Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm) Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm)


Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại
Giá : 295,000  VND
Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại


Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động


Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm) Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm)


Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm) Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm)


Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm) Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm)


Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc


Tượng vua hề Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng vua hề  Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm) Tượng vua hề  Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm)


Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm) Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm)


Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais)
Giá : 350,000  VND
Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais) Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais)


Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng
Giá : 470,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng


Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý)
Giá : 360,000  VND
Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý) Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý)


Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp của ngưởi Maya, Mexico (El Castillo)
Giá : 420,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp của ngưởi Maya, Mexico (El Castillo) Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp của ngưởi Maya, Mexico (El Castillo)


Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ mô hình trang trí sống động & độc đáo
Giá : 420,000  VND
Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ mô hình trang trí sống động & độc đáo Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ mô hình trang trí sống động & độc đáo


Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace model)
Giá : 490,000  VND
Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace model) Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace model)


Mô hình các công trình nổi tiếng 3D thu nhỏ - Điện Buckingham
Giá : 340,000  VND
Mô hình các công trình nổi tiếng 3D thu nhỏ - Điện Buckingham Mô hình các công trình nổi tiếng 3D thu nhỏ - Điện Buckingham


Mô hình thu nhỏ thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia
Giá : 450,000  VND
Mô hình thu nhỏ thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia Mô hình thu nhỏ thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia


Mô hình thủ công nhựa thông nhà thờ Chính Tòa Cologne, Đức
Giá : 450,000  VND
Mô hình thủ công nhựa thông nhà thờ Chính Tòa Cologne, Đức Mô hình thủ công nhựa thông nhà thờ Chính Tòa Cologne, Đức


Mô hình 3D nhà trắng thu nhỏ bằng nhựa thông
Giá : 350,000  VND
Mô hình 3D nhà trắng thu nhỏ bằng nhựa thông Mô hình 3D nhà trắng thu nhỏ bằng nhựa thông


Mô hình 3D thu nhỏ quần thể đền Angkor Wat, Cambodia
Giá : 420,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ quần thể đền Angkor Wat, Cambodia Mô hình 3D thu nhỏ quần thể đền Angkor Wat, Cambodia


Mô hình đền thờ Parthenon, Athens, Hy Lạp
Giá : 450,000  VND
Mô hình đền thờ Parthenon, Athens, Hy Lạp Mô hình đền thờ Parthenon, Athens, Hy Lạp


Mô hình đền Taj Mahal 3D thủ công bằng sáp nhựa thông
Giá : 450,000  VND
Mô hình đền Taj Mahal 3D thủ công bằng sáp nhựa thông Mô hình đền Taj Mahal 3D thủ công bằng sáp nhựa thông


Mô hình 3D thủ công cung điện Kremlin, Nga bằng nhựa thông
Giá : 580,000  VND
Mô hình 3D thủ công cung điện Kremlin, Nga bằng nhựa thông Mô hình 3D thủ công cung điện Kremlin, Nga bằng nhựa thông


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :