Phụ kiện thuốc lá - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Thanh gỗ balsa 6mm lọc khói thuốc cho tẩu Sherlock Holmes
Giá : 85,000  VND
Thanh gỗ balsa 6mm lọc khói thuốc cho tẩu Sherlock Holmes Thanh gỗ balsa 6mm lọc khói thuốc cho tẩu Sherlock Holmes


Lõi lọc Savinelli 9mm gỗ Balsa (Italy) cho tẩu hút thuốc lá sợi
Giá : 105,000  VND
Lõi lọc Savinelli 9mm gỗ Balsa (Italy) cho tẩu hút thuốc lá sợi Lõi lọc Savinelli 9mm gỗ Balsa (Italy) cho tẩu hút thuốc lá sợi


Bộ lọc Big Ben (Hà Lan) than hoạt tính cho tẩu thuốc lá
Giá : 21,000  VND
Bộ lọc Big Ben (Hà Lan) than hoạt tính cho tẩu thuốc lá Bộ lọc Big Ben (Hà Lan) than hoạt tính cho tẩu thuốc lá


Lõi lọc than hoạt tính 9mm Dr Perl junior, Vauen - Đức
Giá : 21,000  VND
Lõi lọc than hoạt tính 9mm Dr Perl junior, Vauen - Đức Lõi lọc than hoạt tính 9mm Dr Perl junior, Vauen - Đức


Buồng lọc kép Sanda SD-27 cho tẩu Zb-208 & dòng Friend Holder
Giá : 45,000  VND
Buồng lọc kép Sanda SD-27 cho tẩu Zb-208 & dòng Friend Holder Buồng lọc kép Sanda SD-27 cho tẩu Zb-208 & dòng Friend Holder


Buồng lọc kép Nhật Bản Y-100 cho dòng tẩu Friend Holder...
Giá : 80,000  VND
Buồng lọc kép Nhật Bản Y-100 cho dòng tẩu Friend Holder... Buồng lọc kép Nhật Bản Y-100 cho dòng tẩu Friend Holder...


Lõi lọc ngưng tụ cho tẩu thuốc lá điếu
Giá : 37,000  VND
Lõi lọc ngưng tụ cho tẩu thuốc lá điếu Lõi lọc ngưng tụ cho tẩu thuốc lá điếu


Vòng ron cao su thay thế cho lõi lọc tẩu hút thuốc lá điếu
Giá : 10,000  VND
Vòng ron cao su thay thế cho lõi lọc tẩu hút thuốc lá điếu Vòng ron cao su thay thế cho lõi lọc tẩu hút thuốc lá điếu


Phụ kiện tẩu thuốc lá điếu - lõi lọc ron hấp thụ 7x25mm
Giá : 38,000  VND
Phụ kiện tẩu thuốc lá điếu - lõi lọc ron hấp thụ 7x25mm Phụ kiện tẩu thuốc lá điếu - lõi lọc ron hấp thụ 7x25mm


Bộ phụ kiện tẩu lọc thuốc lá Zobo ZB-262
Giá : 45,000  VND
Bộ phụ kiện tẩu lọc thuốc lá Zobo ZB-262 Bộ phụ kiện tẩu lọc thuốc lá Zobo ZB-262


Bộ phụ kiện thay thế của tẩu lọc ZB-208, 816A
Giá : 55,000  VND
Bộ phụ kiện thay thế của tẩu lọc ZB-208, 816A Bộ phụ kiện thay thế của tẩu lọc ZB-208, 816A


Bộ ron cao su hấp thụ & đầu ngậm của tẩu rồng Zobo 219
Giá : 70,000  VND
Bộ ron cao su hấp thụ & đầu ngậm của tẩu rồng Zobo 219 Bộ ron cao su hấp thụ & đầu ngậm của tẩu rồng Zobo 219


Lõi lọc ngưng tụ 9mm tái sử dụng cho tẩu hút thuốc lá sợi
Giá : 38,000  VND
Lõi lọc ngưng tụ 9mm tái sử dụng cho tẩu hút thuốc lá sợi Lõi lọc ngưng tụ 9mm tái sử dụng cho tẩu hút thuốc lá sợi


Lưới lọc cho nồi tẩu nước/ tẩu dunhill hút thuốc lá sợi (5 cái/gói)
Giá : 8,000  VND
Lưới lọc cho nồi tẩu nước/ tẩu dunhill hút thuốc lá sợi (5 cái/gói) Lưới lọc cho nồi tẩu nước/ tẩu dunhill hút thuốc lá sợi (5 cái/gói)


Lưới lọc cho tẩu hút thuốc lá sợi tiện dụng
Giá : 16,000  VND
Lưới lọc cho tẩu hút thuốc lá sợi tiện dụng Lưới lọc cho tẩu hút thuốc lá sợi tiện dụng


Nắp kim loại đậy miệng tẩu thuốc lá sợi chắn gió tiện dụng
Giá : 50,000  VND
Nắp kim loại đậy miệng tẩu thuốc lá sợi chắn gió tiện dụng Nắp kim loại đậy miệng tẩu thuốc lá sợi chắn gió tiện dụng


Đá tinh thể lọc hút ẩm Denicool 12g dùng cho tẩu hút thuốc lá sợ
Giá : 145,000  VND
Đá tinh thể lọc hút ẩm Denicool 12g dùng cho tẩu hút thuốc lá sợ Đá tinh thể lọc hút ẩm Denicool 12g dùng cho tẩu hút thuốc lá sợ


Nút gỗ bần mềm để gõ tẩu thuốc dunhill an toàn
Giá : 16,000  VND
Nút gỗ bần mềm để gõ tẩu thuốc dunhill an toàn Nút gỗ bần mềm để gõ tẩu thuốc dunhill an toàn


Nút bạc chụp & bảo vệ lòng ống của tẩu gỗ dunhill
Giá : 75,000  VND
Nút bạc chụp & bảo vệ lòng ống của tẩu gỗ dunhill Nút bạc chụp & bảo vệ lòng ống của tẩu gỗ dunhill


Vòng cao su mềm bảo vệ đầu ngậm tẩu thuốc lá sợi
Giá : 30,000  VND
Vòng cao su mềm bảo vệ đầu ngậm tẩu thuốc lá sợi Vòng cao su mềm bảo vệ đầu ngậm tẩu thuốc lá sợi


Đẩu chuyển gắn tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ (esse) tiện dụng
Giá : 37,000  VND
Đẩu chuyển gắn tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ (esse) tiện dụng Đẩu chuyển gắn tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ (esse) tiện dụng


Sáp cọ Brasil đánh bóng tẩu pipe gỗ hút thuốc lá sợi (10g)
Giá : 90,000  VND
Sáp cọ Brasil đánh bóng tẩu pipe gỗ hút thuốc lá sợi (10g) Sáp cọ Brasil đánh bóng tẩu pipe gỗ hút thuốc lá sợi (10g)


Sáp cọ đánh bóng tẩu thương hiệu 8deco (Đức) định lượng 50g
Giá : 250,000  VND
Sáp cọ đánh bóng tẩu thương hiệu 8deco (Đức) định lượng 50g Sáp cọ đánh bóng tẩu thương hiệu 8deco (Đức) định lượng 50g


Que bông vệ sinh tẩu hút thuốc lá sợi Puli Pip (50 cái)
Giá : 32,000  VND
Que bông vệ sinh tẩu hút thuốc lá sợi Puli Pip (50 cái) Que bông vệ sinh tẩu hút thuốc lá sợi Puli Pip (50 cái)


Cây chổi bông vệ sinh lòng ống tẩu dunhill Big Ben (Hà Lan) 50 que/túi
Giá : 42,000  VND
Cây chổi bông vệ sinh lòng ống tẩu dunhill Big Ben (Hà Lan) 50 que/túi Cây chổi bông vệ sinh lòng ống tẩu dunhill Big Ben (Hà Lan) 50 que/túi


Cây vệ sinh tẩu thuốc Blitz (made in Switzerland) 80 que/gói
Giá : 53,000  VND
Cây vệ sinh tẩu thuốc Blitz (made in Switzerland) 80 que/gói Cây vệ sinh tẩu thuốc Blitz (made in Switzerland) 80 que/gói


Bông vệ sinh tẩu thuốc chính hãng DB Design Berlin, 100 que/bịch
Giá : 61,000  VND
Bông vệ sinh tẩu thuốc chính hãng DB Design Berlin, 100 que/bịch Bông vệ sinh tẩu thuốc chính hãng DB Design Berlin, 100 que/bịch


Que chổi mềm vệ sinh lòng ồng tẩu dunhill hút thuốc lá sợi
Giá : 18,000  VND
Que chổi mềm vệ sinh lòng ồng tẩu dunhill hút thuốc lá sợi Que chổi mềm vệ sinh lòng ồng tẩu dunhill hút thuốc lá sợi


Dụng cụ vệ sinh nồi tẩu thuốc lá sợi, bằng inox tiện dụng
Giá : 60,000  VND
Dụng cụ vệ sinh nồi tẩu thuốc lá sợi, bằng inox tiện dụng Dụng cụ vệ sinh nồi tẩu thuốc lá sợi, bằng inox tiện dụng


Dụng cụ inox vệ sinh tẩu thuốc lá 3 in 1 dài 8,3cm
Giá : 17,000  VND
Dụng cụ inox vệ sinh tẩu thuốc lá 3 in 1 dài 8,3cm Dụng cụ inox vệ sinh tẩu thuốc lá 3 in 1 dài 8,3cm


Cây inox vệ sinh & nhồi thuốc lá 3 in 1 cho tẩu dunhill, dài 85mm
Giá : 23,000  VND
Cây inox vệ sinh & nhồi thuốc lá 3 in 1 cho tẩu dunhill, dài 85mm Cây inox vệ sinh & nhồi thuốc lá 3 in 1 cho tẩu dunhill, dài 85mm


Cây vệ sinh & nhồi thuốc bằng gỗ gụ đỏ của Đức hãng 8Deco
Giá : 240,000  VND
Cây vệ sinh & nhồi thuốc bằng gỗ gụ đỏ của Đức hãng 8Deco Cây vệ sinh & nhồi thuốc bằng gỗ gụ đỏ của Đức hãng 8Deco


Phụ kiện đa năng 2 in 1 vệ sinh lòng ống tẩu thuốc lá tiện dụng
Giá : 27,000  VND
Phụ kiện đa năng 2 in 1 vệ sinh lòng ống tẩu thuốc lá tiện dụng Phụ kiện đa năng 2 in 1 vệ sinh lòng ống tẩu thuốc lá tiện dụng


Bộ vệ sinh và nhồi thuốc lá 3 in1 bằng thép ốp gỗ gụ VS-6214
Giá : 95,000  VND
Bộ vệ sinh và nhồi thuốc lá 3 in1 bằng thép ốp gỗ gụ VS-6214 Bộ vệ sinh và nhồi thuốc lá 3 in1 bằng thép ốp gỗ gụ VS-6214


Cán nhựa thay thế của tẩu pipe hút thuốc lá sợi các loại
Giá : 120,000  VND
Cán nhựa thay thế của tẩu pipe hút thuốc lá sợi các loại Cán nhựa thay thế của tẩu pipe hút thuốc lá sợi các loại


Giá để tẩu thuốc lá sợi bằng gỗ, xếp gọn tiện dụng
Giá : 85,000  VND
Giá để tẩu thuốc lá sợi bằng gỗ, xếp gọn tiện dụng Giá để tẩu thuốc lá sợi bằng gỗ, xếp gọn tiện dụng


Chân đế nhựa xếp cho tẩu pipe hút thuốc lá sợi
Giá : 25,000  VND
Chân đế nhựa xếp cho tẩu pipe hút thuốc lá sợi Chân đế nhựa xếp cho tẩu pipe hút thuốc lá sợi


Giá inox để tẩu dunhill hút thuốc lá sợi
Giá : 75,000  VND
Giá inox để tẩu dunhill hút thuốc lá sợi Giá inox để tẩu dunhill hút thuốc lá sợi


Đế da bò 8deco trưng tẩu pipe hút thuốc lá sợi
Giá : 150,000  VND
Đế da bò 8deco trưng tẩu pipe hút thuốc lá sợi Đế da bò 8deco trưng tẩu pipe hút thuốc lá sợi


Giá để tẩu bằng gốm tráng men cao cấp mẫu 1
Giá : 140,000  VND
Giá để tẩu bằng gốm tráng men cao cấp mẫu 1 Giá để tẩu bằng gốm tráng men cao cấp mẫu 1


Để chưng tẩu thuốc bằng gốm tráng men siêu sang mẫu 2
Giá : 140,000  VND
Để chưng tẩu thuốc bằng gốm tráng men siêu sang mẫu 2 Để chưng tẩu thuốc bằng gốm tráng men siêu sang mẫu 2


Chân đế để tẩu hút thuốc lá sợi hình con hươu bằng sứ cao cấp
Giá : 260,000  VND
Chân đế để tẩu hút thuốc lá sợi hình con hươu bằng sứ cao cấp Chân đế để tẩu hút thuốc lá sợi hình con hươu bằng sứ cao cấp


Giá để tẩu bằng sứ sang trọng hình con cá
Giá : 260,000  VND
Giá để tẩu bằng sứ sang trọng hình con cá Giá để tẩu bằng sứ sang trọng hình con cá


Giá để tẩu bằng sứ hình chó Bull ngộ nghĩnh
Giá : 260,000  VND
Giá để tẩu bằng sứ hình chó Bull ngộ nghĩnh Giá để tẩu bằng sứ hình chó Bull ngộ nghĩnh


Giá chưng bày tẩu thuốc lá bằng sứ hình con voi
Giá : 260,000  VND
Giá chưng bày tẩu thuốc lá bằng sứ hình con voi Giá chưng bày tẩu thuốc lá bằng sứ hình con voi


Chân đế tẩu thuốc dunhill bằng gỗ Mahogany (gụ) đẳng cấp
Giá : 180,000  VND
Chân đế tẩu thuốc dunhill bằng gỗ Mahogany (gụ) đẳng cấp Chân đế tẩu thuốc dunhill bằng gỗ Mahogany (gụ) đẳng cấp


Giá gỗ đôi Muxiang để tẩu thuốc dunhill cao cấp
Giá : 210,000  VND
Giá gỗ đôi Muxiang để tẩu thuốc dunhill cao cấp Giá gỗ đôi Muxiang để tẩu thuốc dunhill cao cấp


Giá đôi gỗ gụ trưng bày tẩu pipe hút thuốc lá sợi cao cấp
Giá : 240,000  VND
Giá đôi gỗ gụ trưng bày tẩu pipe hút thuốc lá sợi cao cấp Giá đôi gỗ gụ trưng bày tẩu pipe hút thuốc lá sợi cao cấp


Túi da Big Ben đựng thuốc lá sợi cao cấp
Giá : 40,000  VND
Túi da Big Ben đựng thuốc lá sợi cao cấp Túi da Big Ben đựng thuốc lá sợi cao cấp


Túi da Savinelli đựng tẩu pipe hút thuốc lá sợi 3 ngăn
Giá : 230,000  VND
Túi da Savinelli đựng tẩu pipe hút thuốc lá sợi 3 ngăn Túi da Savinelli đựng tẩu pipe hút thuốc lá sợi 3 ngăn


Túi da PU mềm 3 ngăn đựng tẩu dunhill & phụ kiện các loại
Giá : 230,000  VND
Túi da PU mềm 3 ngăn đựng tẩu dunhill & phụ kiện các loại Túi da PU mềm 3 ngăn đựng tẩu dunhill & phụ kiện các loại


Bao da Firedog đựng tẩu thuốc & vật dụng hút tẩu cao cấp
Giá : 245,000  VND
Bao da Firedog đựng tẩu thuốc & vật dụng hút tẩu cao cấp Bao da Firedog đựng tẩu thuốc & vật dụng hút tẩu cao cấp


Bao da PU đa dụng đựng tẩu chính hiệu Vauen (Genmay) 4 ngăn
Giá : 275,000  VND
Bao da PU đa dụng đựng tẩu chính hiệu Vauen (Genmay) 4 ngăn Bao da PU đa dụng đựng tẩu chính hiệu Vauen (Genmay) 4 ngăn


Hộp xay sợi thuốc lá bằng nhựa, đường kính 3cm V1
Giá : 19,000  VND
Hộp xay sợi thuốc lá bằng nhựa,  đường kính 3cm V1 Hộp xay sợi thuốc lá bằng nhựa,  đường kính 3cm V1


Cối xay thuốc lá bằng nhựa, đường kính 6cm V2
Giá : 32,000  VND
Cối xay thuốc lá bằng nhựa, đường kính 6cm V2 Cối xay thuốc lá bằng nhựa, đường kính 6cm V2


Dụng cụ xay thuốc lá hình trái khế súng, 3 lớp, đường kính 3cm
Giá : 85,000  VND
Dụng cụ xay thuốc lá hình trái khế súng, 3 lớp, đường kính 3cm Dụng cụ xay thuốc lá hình trái khế súng, 3 lớp, đường kính 3cm


Cối xay thuốc lá múi khế, 3 lớp, đường kính 4cm (loại lớn)
Giá : 105,000  VND
Cối xay thuốc lá múi khế, 3 lớp, đường kính 4cm (loại lớn) Cối xay thuốc lá múi khế, 3 lớp, đường kính 4cm (loại lớn)


Hộp xay thuốc lá kim loại quả bóng Pokemon độc đáo & cá tính
Giá : 130,000  VND
Hộp xay thuốc lá kim loại quả bóng Pokemon độc đáo & cá tính Hộp xay thuốc lá kim loại quả bóng Pokemon độc đáo & cá tính


Hộp xay thuốc lá hình cầu, 02 tầng, đường kính 4cm V4
Giá : 140,000  VND
Hộp xay thuốc lá hình cầu, 02 tầng, đường kính 4cm V4 Hộp xay thuốc lá hình cầu, 02 tầng, đường kính 4cm V4


Máy xay thuốc lá cầm tay hình lọ Singum độc đáo
Giá : 150,000  VND
Máy xay thuốc lá cầm tay hình lọ Singum độc đáo Máy xay thuốc lá cầm tay hình lọ Singum độc đáo


Máy xay thuốc lá sợi cầm tay mini dùng pin
Giá : 180,000  VND
Máy xay thuốc lá sợi cầm tay mini dùng pin Máy xay thuốc lá sợi cầm tay mini dùng pin


Giấy cuốn thuốc lá hiệu Mascotte Gommé chính hãng
Giá : 15,000  VND
Giấy cuốn thuốc lá hiệu Mascotte Gommé chính hãng Giấy cuốn thuốc lá hiệu Mascotte Gommé chính hãng


Đầu lọc Mascotte để cuốn thuốc lá sợi
Giá : 28,000  VND
Đầu lọc Mascotte để cuốn thuốc lá sợi Đầu lọc Mascotte để cuốn thuốc lá sợi


Đầu lọc thuốc lá sợi Sanda SD-16
Giá : 29,000  VND
Đầu lọc thuốc lá sợi Sanda SD-16 Đầu lọc thuốc lá sợi Sanda SD-16


Hộp cuốn thuốc lá tự động Mascotte
Giá : 110,000  VND
Hộp cuốn thuốc lá tự động Mascotte Hộp cuốn thuốc lá tự động Mascotte


Vòng nhẫn silicon kẹp điếu thuốc lá rãnh tay
Giá : 27,000  VND
Vòng nhẫn silicon kẹp điếu thuốc lá rãnh tay Vòng nhẫn silicon kẹp điếu thuốc lá rãnh tay


Nhẫn đầu sư tử hợp kim hút thuốc lá điếu rãnh tay
Giá : 140,000  VND
Nhẫn đầu sư tử hợp kim hút thuốc lá điếu rãnh tay Nhẫn đầu sư tử hợp kim hút thuốc lá điếu rãnh tay


Ống đựng xì gà 1 điếu bằng inox, nhỏ gọn tiện bỏ túi
Giá : 110,000  VND
Ống đựng xì gà 1 điếu bằng inox, nhỏ gọn tiện bỏ túi Ống đựng xì gà 1 điếu bằng inox, nhỏ gọn tiện bỏ túi


Ống inox chuyên dụng giữ ẩm xì gà, đựng 02 điếu V1
Giá : 135,000  VND
Ống inox chuyên dụng giữ ẩm xì gà, đựng 02 điếu V1 Ống inox chuyên dụng giữ ẩm xì gà, đựng 02 điếu V1


Ống đựng 2 điếu cigar bằng inox, cao cấp & sang trọng
Giá : 145,000  VND
Ống đựng 2 điếu cigar bằng inox, cao cấp & sang trọng Ống đựng 2 điếu cigar bằng inox, cao cấp & sang trọng


Ống inox bảo quản xì gà, đựng 3 điếu tiện dụng
Giá : 170,000  VND
Ống inox bảo quản xì gà, đựng 3 điếu tiện dụng Ống inox bảo quản xì gà, đựng 3 điếu tiện dụng


Ống đựng 01 điếu xì gà kiêm bình đựng rượu, bằng inox tiện dụng
Giá : 150,000  VND
Ống đựng 01 điếu xì gà kiêm bình đựng rượu, bằng inox tiện dụng Ống đựng 01 điếu xì gà kiêm bình đựng rượu, bằng inox tiện dụng


Ống inox đa năng đựng 02 điếu cigar & rượu bỏ túi cá tính
Giá : 180,000  VND
Ống inox đa năng đựng 02 điếu cigar & rượu bỏ túi cá tính Ống inox đa năng đựng 02 điếu cigar & rượu bỏ túi cá tính


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :